Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De winstnorm in de jeugdzorg staat gemiddeld op 3 tot 7 procent, maar ongeveer 60 procent van de jeugdzorginstellingen maakt 10 procent winst of meer, en vier op de tien maakt zelfs ruim 20 procent winst. Grote winsten worden behaald door instellingen voor dyslexie, zorgboerderijen en gezinshuizen. Dit meldt Binnenlands Bestuur dat onderzoek liet uitvoeren naar de jaarverslagen van jeugdzorgaanbieders. 

Uit het onderzoek blijkt dat jeugdzorginstellingen met een omzet tussen de 1 ton en 1 miljoen euro hoge winstpercentages hebben. Sommige bedrijven hebben zelfs 50 procent winst gemaakt in 2019. Normale winsten betekenen veelal dat het geld rechtmatig wordt besteed, dus zulke hoge winsten zijn opmerkelijk. Grote instellingen maken gemiddeld zo 2 tot 3 procent winst en geen 20 of 50 procent winst. “Het gaat om zogeheten systeemaanbieders, zoals instellingen die ggz, crisishulp of jeugdzorg met verblijf bieden”,  verduidelijkt Wolter van Dam van onderzoeksbureau Kurtosis.

Lage personeelskosten 

Minder dan 70 procent van alle uitgaven gaat bij driekwart van de jeugdzorgaanbieders naar het personeel. Dat is volgens Kurtosis opvallend, omdat de zorgsector arbeidsintensief is. Een groot deel van de uitgaven zou naar de salarissen moeten gaan. Dit én de hoge winsten zijn een indicatie voor onrechtmatige besteding van zorggelden. En dat blijkt ook uit het onderzoek: 17 procent van de jeugdzorgaanbieders heeft geld onrechtmatig besteed.

Door: Nationale Zorggids