Normal_jeugdzorg

Sinds 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel voor de jeugdzorg aangepast. Met de aanpassing in het woonplaatsbeginsel is de gemeente waar de jonge patiënt vandaan komt, belast met de kosten voor de jeugdzorg. De groep jongeren die hierdoor een andere gemeente moesten verhuizen, is nog niet administratief verhuisd. Dat had inmiddels wel gemoeten. Jeugdzorg Nederland maakt zich zorgen en zou graag zien dat eerst de zorg geregeld is voordat bepaald wordt wie de rekening betaalt. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Via de Basisregistratie Personen (BRP) kan worden vastgesteld welke gemeente verantwoordelijk is voor betaling. Dat dit administratief nog niet overal goed is geregeld, is niet erg voor jongeren die sinds 1 januari jeugdzorg met verblijf ontvangen. Dat is het wel voor jongeren die voor de jaarwisseling in een jeugdzorginstelling verbleven. Voor deze groep van ongeveer 10.000 jongeren, moeten gemeenten uitzoeken in welke gemeente de verblijfszorg is gestart. Omdat sommige jongeren al sinds 2003 jeugdzorg ontvangen, kost dat veel uitzoekwerk.

Financieel risico

Als bekend is welke gemeente vanaf dit jaar de jeugdzorgrekening betaalt, moet de ‘latente’ gemeente deze uitschrijven. De nieuwe gemeente moet deze jongeren inschrijven en een nieuwe zorgtoewijzing overhandigen. Ook is het de bedoeling dat deze nieuwe gemeente voor 1 januari contracten afsloot met aanbieders, maar ook dat is lang niet altijd gelukt. Jeugdzorg Nederland maakte zich hier in oktober al ongerust over, omdat niet alle gemeenten wisten welke jongeren verhuisd moesten worden.

Jeugdzorgorganisaties lopen hierdoor  financieel risico. De zogenoemde 1-november-maatregel heeft een deel van de zorgen weggehaald, maar Jeugdzorg Nederland blijft hopen dat dit voldoende soelaas biedt. “Er is de laatste weken van 2021 veel werk verzet, maar onduidelijk is nog hoe het er nu precies voorstaat en ofer de laatste weken een inhaalslag is gemaakt die voldoende comfort biedt aan alle partijen.”

De 1-november-maatregel

Om te voorkomen dat jongeren die op 1 januari nog niet zijn overdragen tussen wal en schip te laten vallen, is er toch een gemeente die de financiële verantwoordelijkheid neemt voor deze jongeren. Meer informatie hierover is te vinden op de website van i-SociaalDomein.

Door: Nationale Zorggids