Normal_rss_entry-320535

Het kabinet moet weer om tafel met gemeenten over de hervorming van de jeugdzorg, en moet daarbij de voorgenomen bezuinigingen uit het coalitieakkoord loslaten, vindt een meerderheid in de Eerste Kamer. De oppositiepartijen bundelden hun krachten in het debat over de regeringsverklaring en vroegen het kabinet ook de AOW niet tijdelijk los te koppelen terwijl het minimumloon wordt verhoogd.

De coalitie heeft geen meerderheid in de senaat, iets waarvan de oppositie van links tot rechts dankbaar gebruik van maakte in het debat met premier Mark Rutte.

Met steun van de PvdA, de fractie-Nanninga (JA21), PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, de fractie-Otten, SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie kan het voorstel van GroenLinks-fractievoorzitter Paul Rosenmöller op een meerderheid rekenen om niet vast te houden aan de bezuinigingen. Rosenmöller noemde de "niet onderbouwde, platte bezuiniging" van 500 miljoen tijdens het debat het "lelijke eendje in dit coalitieakkoord".

Overkant

Het voorstel van de fractie-Nanninga om de AOW niet tijdelijk los te koppelen van het minimumloon, kreeg steun van dezelfde meerderheid. Het nieuwe kabinet wil het minimumloon verhogen, maar is dan van plan de AOW niet mee te laten stijgen, terwijl andere uitkeringen wel meegroeien. Dat is niet rechtvaardig, vindt de oppositie aan de 'overkant', zoals de Eerste Kamer vaak wordt genoemd.

De PvdA kreeg ook een meerderheid achter zich voor een plan om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om de 'pechgeneratie' van studenten te compenseren die studeerden in de jaren van het leenstelsel.

Door: ANP