Coalitie geeft oplossingsrichtingen voor aanpak complexe jeugdzorg

 Kinderen en gezinnen met complexe problemen krijgen nog te vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Ondanks de enorme inzet van alle betrokkenen – van hulpverleners tot gemeenten – komen kinderen en gezinnen met complexe problemen nog te vaak in crisissituaties terecht. Reden voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving om sinds april 2021 de handen ineen te slaan. Dit melden de organisaties. 

Onder de noemer 'Samen verder' voerde de coalitie de afgelopen tijd gesprekken met jongeren, ouders, professionals, jeugdhulpaanbieders en beleidsmakers in de zoektocht naar oplossingen. De coalitie wil hiermee een bijdrage leveren aan de ambitie om kinderen en gezinnen met complexe problemen samen verder te helpen.

In een eerste analyse kwam de coalitie met drie speerpunten voor het nieuwe kabinet. De afgelopen tijd voerde de coalitie gesprekken. Aan de hand daarvan komt de coalitie tot vijf basisprincipes waaraan de hulp voor kinderen en gezinnen met complexe problemen moet voldoen.

Vijf basisprincipes 

De eerste basisprincipe is: wat het beste is voor het kind, staat voorop bij de besluiten die worden genomen. Vanaf het begin worden een kind en het gezin met een allesomvattende aanpak én vanuit één hand geholpen (vanuit het principe 1 gezin, 1 hulpverlener), luidt basisprincipe twee. Zij krijgen te maken met een vakbekwame professional die voldoende tijd, ruimte en middelen krijgt. De hulpbronnen en het netwerk van het gezin worden ingezet en de professional laat de jongere pas los als de ‘big five’ (ondersteuning, wonen, school/werk, inkomen en zorg) zijn geregeld.

Drie oplossingsrichtingen

Om de complexe jeugdzorg duurzaam te verbeteren, geeft de coalitie drie oplossingsrichtingen: 1) het inrichten van een goede basisorganisatie voor verdere professionalisering, 2)een nieuw bekostigingsmodel voor de complexe jeugdhulp en 3) de jeugdhulp voorbij. De jeugdhulp voorbij betekent dat er meer gedaan moet worden om problemen, ook op andere leefgebieden, te voorkomen en te voorkomen dat bestaande problemen verergeren. Wanneer bijvoorbeeld huisvestingsproblemen of financiële onzekerheid eerder waren weggenomen, was jeugdhulp in sommige gevallen misschien niet nodig geweest.

De coalitie 'Samen verder' zal blijven stimuleren dat het ministerie van Volksgezondheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gebruikers en aanbieders (professionals) met elkaar daadwekelijk doen wat nodig is om de hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen met complexe problemen duurzaam te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids