Steeds meer kritiek op gesloten jeugdzorg

In 2020 werden 1.800 kinderen in de gesloten jeugdzorg geplaatst (JeugdzorgPlus). Gemiddeld blijven kinderen 6 maanden opgesloten. Blijkt uit cijfers van de gezamenlijke jeugdbranches (BGZJ). Op het plaatsen van jongeren in de gesloten jeugdzorg komt steeds meer kritiek. Stichting Het Vergeten Kind overhandigde onlangs 134.010 handtekeningen aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid. 

Uit recent onderzoek van de Stichting blijkt dat de gesloten jeugdzorg voor veel kinderen ‘onveilig en gevaarlijk’ is. Meer dan de helft van de 37 ondervraagde kinderen werd wekelijks of zelfs dagelijks gefixeerd. Drie kwart van hen gaf aan meer psychische klachten te hebben na hun verblijf in de gesloten jeugdzorg. Eveneens driekwart kreeg onvoldoende onderwijs en liep vertraging op.

Personeelstekorten gesloten jeugdzorg

Ook vakbond FNV trok eerder deze maand aan de bel over de personeelstekorten in de gesloten jeugdzorg. Bijna alle medewerkers (93 procent) kampen met onderbezetting, blijkt uit een enquête onder ruim 100 medewerkers van de gesloten jeugdzorg. “En dat leidt volgens hen tot het ontbreken van passende zorg, minder aandacht, minder therapie, meer agressie op de groep en soms zelfs tot het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen”, constateert FNV.

In november vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie van CDA en PvdA aan met het verzoek te stoppen met de gesloten jeugdzorg en in te zetten op ‘wonen dicht bij huis met stabiliteit, liefde, aandacht en structuur’.

Door: Nationale Zorggids