14 procent minder jongeren in gesloten jeugdzorg geplaatst in 2021

In 2021 werden minder jongeren in de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) geplaatst. Ten opzichte van 2020 zaten er 14 procent minder nieuwe jongeren. Vorig jaar zaten er in totaal 1.584 jongeren in de JeugdzorgPlus, tegenover 1.802 in 2020. Dat betekent dat het totale aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg ook is gedaald. Volgens Jeugdzorg Nederland daalt het aantal plaatsingen al een paar jaar. Dit meldt Jeugdzorg Nederland. 

Een van de oorzaken van de daling is volgens de brancheorganisatie de oprichting van de specialistentafels. Netwerkpartners zoeken hierbij naar alternatieven voor gesloten jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland is blij dat het aantal plaatsingen afneemt, maar vindt tegelijkertijd dat er meer moet gebeuren. Er moeten meer alternatieven komen de huidige voorzieningen zijn toe aan een doorontwikkeling van de kwaliteit.

JeugdzorgPlus-aanbieders sloten in maart 2022 een convenant voor een betere gesloten jeugdzorg, kleinschalige alternatieven en het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Alle betrokken partijen spelen hierbij een rol, stelt bestuurslid Bas Timman van Jeugdzorg Nederland. “Samenwerking en steun van de gemeenten en onze verwijzers is essentieel bij het ontwikkelen van alternatieven. Ook het rijk heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om wetgeving om vrijheidsbeperkende maatregelen te beperken en de gemeenten financieel in staat te stellen om kleinschalige alternatieven te financieren.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky