Tandartsenorganisaties geen voorstander terugkeer schooltandarts

De beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen KNMT is "in principe geen voorstander" van de inzet van schooltandartsen. Dat zegt KNMT in een reactie op de plannen van minister Carola Schouten (Armoedebeleid) om weer tandartsen naar de scholen te sturen, omdat lang niet alle kinderen nu regelmatig mondzorg krijgen, hoewel die voor minderjarigen in het basispakket zit. Eerder werd een motie in de Tweede Kamer aangenomen om te kijken naar de mogelijkheden voor de terugkeer van de schooltandarts.

De KNMT vindt het "juist belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk een ‘huistandarts’ krijgen, waar ze met hun ouders komen en ze samen mondzorginstructie krijgen". Dat kan volgens haar bijvoorbeeld via het speciale programma Gewoon Gaaf.

De organisatie "verwelkomt" echter wel degelijk de aandacht die minister Schouten schenkt aan mondzorg voor mensen die met name om financiële redenen geen tandarts bezoeken. Bij het bereiken van kinderen die nu geen eigen tandarts hebben kunnen scholen wel een belangrijke rol spelen, zegt de KNMT. Ook de consultatiebureaus zouden volgens deze organisatie ouders moeten wijzen op de tandarts.

Onvoldoende tandartsen

De KNMT ziet ook heil in publiekscampagnes en vindt verder dat alle zorgverzekeraars ouders beter moeten attenderen op het feit dat een bezoek aan de tandarts voor 18-minners gewoon in het basispakket zit.

De tandartsbranche wijst er verder op dat er eigenlijk onvoldoende tandartsen en andere mondzorgverleners zijn. Daarom zou het aantal opleidingsplekken met honderd per jaar moeten worden uitgebreid en er misschien ook een nieuwe opleiding in Rotterdam moeten worden begonnen.

De beroepsorganisatie wijst er verder op dat er al allerlei plannen worden gesmeed om mondzorg bereikbaar te maken voor iedereen. Ze noemt de Mondzorgalliantie bestaande uit de KNMT, NVM-mondhygiënisten en organisatie van tandprothetici ONT, ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland, die met ideeën voor lokaal maatwerk wil komen. Verder wordt gewezen op een aankomend actieplan onder de titel Op weg naar een mondgezonde generatie, waaraan meerdere betrokken partijen nu werken.

Door: ANP