Normal_pexels-cottonbro-4100431__1_

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd draagt Stichting Anders Zorgen (Anders Zorgen) op om de zorg te stoppen. De zorg die Anders Zorgen biedt schiet ernstig tekort. De tekortkomingen brengen grote risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten. Daarom moet Anders Zorgen binnen vier weken de zorgverlening overdragen aan een andere zorgaanbieder. Dit meldt IGJ. 

 

De inspectie bracht dit jaar vier onaangekondigde bezoeken aan Anders Zorgen. Reden voor de bezoeken waren signalen en meldingen die de inspectie ontving. In februari gaf de inspectie Stichting Anders Zorgen de opdracht om de zorg te verbeteren. Bij de stichting wonen mensen die langdurige zorg nodig hebben, waaronder verlengde jeugdhulp. Ze zouden dagbesteding moeten krijgen, maar dat gebeurt niet.

Kwaliteit van zorg verslechterd

De kwaliteit en de veiligheid van de zorg is niet verbeterd, stelt de inspectie vast. De zorg is zelfs verslechterd. De tekortkomingen zijn onder meer een verwaarloosde en onhygiënische leefomgeving. Ook zijn er meerdere incidenten waardoor er een onveilige situatie is voor de cliënten. Anders Zorgen stuurt onvoldoende op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, en neemt te weinig regie.

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat Anders Zorgen snel de nodige verbeteringen doorvoert. Sinds februari laat Anders Zorgen onvoldoende inzicht en urgentiebesef zien. De bestuurder legt de oorzaak van problemen bij de cliënten neer, en laat niet zien in staat te zijn om de situatie zelf te veranderen.  

Cliënten overdragen

Anders Zorgen moet op zijn laatst 30 december de cliënten die zorg ontvangen via de Wet Langdurige zorg overdragen aan een andere zorgaanbieder. Om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van cliënten is deze ingrijpende maatregel noodzakelijk. De inspectie volgt dat Anders Zorgen de cliënten zorgvuldig overdraagt. Anders Zorgen mag pas weer cliënten aannemen als de zorgaanbieder voldoet aan de normen uit de aanwijzing.

Door: Nationale Zorggids