Hoger percentage jongeren in JOGG-wijken dan in wijken zonder JOGG

Volgens een analyse van het RIVM heeft de JOGG-aanpak, die in 2015 in Nederland is ingevoerd, tot nu toe nauwelijks bijgedragen aan het verminderen van overgewicht onder jongeren en het stimuleren van beweging. In wijken waar ze werken met Jongeren Op Gezond Gewicht blijken zelfs meer kinderen en jongeren met overgewicht te wonen dan in wijken die deze aanpak niet hanteren. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Het doel van JOGG is meer gezonde jongeren, minder overgewicht, Dit moet worden bereikt door een gezonde omgeving te creëren waarin de gezonde keuze de meest logische is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om eten op school en kinderdagverblijven en in sportkantines. Kinderen worden met activiteiten verleid om meer water te drinken, meer te bewegen en gezonder te eten.  Gemeenten die met de JOGG-aanpak werken krijgen hiervoor financiering van het ministerie van Volksgezondheid of bekostigen hun lokale teams zelf.

Hoger percentage kinderen met overgewicht in JOGG-wijken

Hoewel eerdere onderzoeken voorzichtig positief waren over de effecten van JOGG, is nieuw onderzoek door het RIVM dat niet. Van een eventuele positieve trend is op dit moment helemaal geen sprake. De langetermijnuitkomst is dat het percentage kinderen met overgewicht in JOGG-buurten iets hoger is dan in buurten waar deze aanpak niet bestaat. Ook bewegen kinderen niet aanzienlijk meer als ze in aanraking komen met JOGG. Waarom er geen positieve effecten meetbaar zijn, is voor het RIVM nog niet duidelijk. Mogelijk speelt de verdwijnende aandacht voor de aanpak ene rol, of zijn er andere effecten, bijvoorbeeld op de sociale en mentale gezondheid, die wel positief veranderen.

Extra aandacht voor langetermijneffecten

Advies van het RIVM is om de aan de teugels van bestaande afspraken te trekken. “Ik ga met de organisatie JOGG in gesprek om de JOGG-aanpak verder te verbeteren”, laat demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid weten. Hij heeft hierbij met name aandacht voor de langetermijneffecten. De aanpak blijft dus nog wel even actief, omdat andere onderzoeken laten zien dat JOGG bijdraagt aan ‘eigenaarschap’ bij gemeenten die een gezonde leefomgeving willen creëren.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky