Kinderleidster en kind

In Zwolle voldoen drie op de tien kinderopvangcentra niet aan alle eisen. Dit blijkt uit controles die de GGD in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd. Desondanks is de gemeente Zwolle blij met het resultaat; in 2012 voldeed meer dan de helft van de locaties niet. Dit meldt De Stentor. 

De GGD heeft controles uitgevoerd bij kinderdagverblijven, bso's, peuterspeelzalen en gastouderbureau's. 70% van hen voldeden aan alle 130 punten waarop beoordeeld wordt, de rest kwam in de categorie 'overtreders.' 
 
Volgens de gemeente is de overtreding niet altijd de schuld van het kinderdagverblijf zelf; in de meeste gevallen vormt de overtreding het niet hebben van een oudercommissie. “Er wordt dan voldoende gedaan om ouders te werven voor zo'n commissie, maar ze hebben vaak geen tijd of interesse.”
 
Een andere veelvoorkomende overtreding was het niet hebben van vaste leiders op vaste groepen en het niet in bezit zijn van een risico-inventarisatie. Opvallend is dat van de kinderdagverblijven die deelnamen aan een programma om taalachterstand bij kinderen te verhelpen, niet alle medewerkers in bezit waren van de vereiste papieren. 
 
 © Nationale Zorggids