Naviva Kraamzorg
De in juni aangekondigde overname van Yunio kraamzorg door Naviva kraamzorg uit Deventer is per vandaag definitief. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurde de overname goed.
 
Met deze schaalvergroting biedt Naviva voor cliënten van Yunio, eerder onderdeel van Sensire, en voor cliënten van Naviva een waarborg voor goede kraamzorg, nu en in de toekomst. De focus ligt nadrukkelijk op het investeren in kwaliteit van (keten)zorg en innovatie in de kraamzorg.
 
De kraamverzorgenden van Yunio blijven onder dezelfde naam en logo werken. Naviva kraamzorg en Yunio kraamzorg bedienen elk een eigen werkgebied, dat samen Midden- en Oost-Nederland omvat. Beide organisaties samen bieden met ca. 1.000 medewerkers kraamzorg aan ruim 16.000 gezinnen per jaar. Yunio Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus) blijft wel onderdeel van Sensire.
 
De medezeggenschapsorganen van beide organisaties brachten al eerder positief advies uit. Met de goedkeuring van de NZa is de bestuurlijke overname een feit. De komende maanden zal Naviva de overname van de dagelijkse werkzaamheden voorbereiden. Op 1 januari 2015 is de overname dan volledig afgerond.