Logo_naviva

Naviva kraamzorg heeft haar kraamverzorgenden ingeschreven in het kwaliteitsregister van het landelijk Kenniscentrum Kraamzorg. Naast deze kwaliteitstoetsing is Naviva ook HKZ-ISO gecertificeerd, zo meldt Naviva.

Een voorwaarde voor inschrijving in het kwaliteitsregister is dat de kraamverzorgenden zich elk jaar laten bijscholen op verschillende gebieden. Een deel van de onderwerpen waarop geschoold moet worden, wordt vastgesteld door het Kenniscentrum Kraamzorg. Door het volgen van cursussen kunnen de kraamverzorgenden punten halen. Het totaal aantal behaalde punten bepaalt of de kraamverzorgende in het kwaliteitsregister kan blijven. Op die manier kan objectief worden vastgesteld of kraamverzorgenden voldoende gekwalificeerd zijn voor het vak kraamzorg. Daarmee kan de kraamverzorgende niet alleen op persoonlijke en betrokken manier kraamzorg geven, maar staat ook vast dat zij kwalitatief en professioneel te werk gaat.

Het Kenniscentrum Kraamzorg vindt net als Naviva kraamzorg dat de kraamzorg onmisbaar is de Nederlandse geboortezorg, dankzij de inzet van ruim 10.000 kraamverzorgenden en hun kraamzorgorganisaties. Ook is het de kraamzorg die er mede voor zorgt, dat de moeder in een huiselijke, vertrouwde sfeer kan bevallen. Toch wordt de kraamzorg bij het maken van beleid over geboortezorg niet altijd voldoende betrokken, aldus het Kenniscentrum. Daarin willen zij verandering brengen, onder meer door het inschrijven van kraamverzorgenden in een kwaliteitsregister.

© Nationale Zorggids