Normal_holding-hands-752878_640

Jaarlijks begeleidt de organisatie International Social Service Netherlands (ISS) vele mensen die op zoek zijn naar hun biologische familie. Kinderen die hun biologische familie niet kennen, omdat ze geadopteerd zijn bijvoorbeeld, hebben er veel belang bij om te weten van wie ze afstammen. Volgens ISS moet alle afstammingsinformatie dan ook minimaal 100 jaar bewaard worden. Dit meldt Fiom. 

Volgens ISS, onderdeel van Fiom, is het bij elkaar brengen van een persoon met zijn of haar familie belangrijk voor beide partijen. Wanneer iemand informatie krijgt over een tot dan toe onbekend familielid is dit van grote betekenis. Hetzelfde geldt voor het moment waarop familieleden elkaar voor het eerst ontmoeten. 
 
Het zoeken naar familie is van alle tijden. Ook nu helpt ISS jaarlijks nog vele Nederlanders in hun zoektocht naar hun biologische familie. Het afstammingsdossier, waar onder meer de geboorteaangifte in zit, is hierbij erg belangrijk. Fiom vindt dan ook dat dossiers die afstammingsinformatie bevatten minstens 100 jaar bewaard moeten worden. Wanneer een persoon dan op zoek gaat naar zijn of haar familie, dan kan het dossier geraadpleegd worden. Volgens Fiom heeft elk kind het recht om te weten van wie het afstamt. Het belang naar het vinden van familie wordt steeds meer onderschreven, aldus ISS. Afstammingsinformatie kan daarbij van zowel medisch als psychisch belang zijn. Zo kan hetbijvoorbeeld zijn dat geadopteerde kinderen door de informatie kunnen achterhalen of er een genetische afwijking of ziekte in de familie zit.
 
© Nationale Zorggids