Normal_leraar_po_vo_schoolklas_school

Kinderen die met een lager geboortegewicht geboren worden, hebben op achtjarige leeftijd meer moeite met concentratie op schooltaken dan leeftijdgenootjes met een normaal geboortegewicht. Informatie hierover aan ouders en school is daarom belangrijk. Dat blijkt uit onderzoek van Jozien Tanis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit schrijft Vakblad Vroeg.

Tanis onderzocht de mogelijke gevolgen van foetale groeirestrictie (FGR) bij kinderen van acht jaar. Van foetale groeirestrictie is sprake als een ongeboren kind een geschat gewicht heeft wat lager ligt dan tien procent van de populatie. Een niet goed werkende placenta kan een belangrijke oorzaak hiervan zijn.
 
In de eerste dagen en maanden na de geboorte keek Tanis naar de algemene lichaamsfuncties van de baby's met FGR en de baby's zonder FGR. Naast de verdeling van de bloedsomloop, bekeek zij ook de motoriek en de neurologische ontwikkeling.
 
Vervolgens nam zij achtjarige kinderen met FGR en kinderen met een normaal geboortegewicht onder de loep. Ze onderzocht verschillen bij zowel kinderen die te vroeg geboren zijn, als kinderen die na 9 maanden geboren zijn. De testscores van deze kinderen waren nagenoeg gelijk. Er waren wel kleine verschillen in aandacht. Binnen de groep met FGR werden verschillen gevonden in het niet-verbale IQ. De kleine verschillen in aandacht kunnen invloed hebben op de schoolprestaties, en daarom moeten ouders en de school hierover goed worden geïnformeerd, vindt Tanis.
 
© Nationale Zorggids