Normal_zzper

Het is voor zzp’ers niet altijd makkelijk om aanspraak te maken op een zwangerschapsuitkering, zo blijkt uit het verhaal van de Amsterdamse Yolanda Huntelaar.  Zij heeft na 10 jaar strijden eindelijk geld ontvangen van de overheid, hoewel dat niet betekent dat ze haar rechtzaak heeft gewonnen. Dat meldt De Volkskrant.

Huntelaar is grafisch vormgever en werk als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Toen zij tijdens de zwangerschap van haar tweede kind aanspraak wilde maken op een speciale regeling voor zwangere zzp’ers, bleek dat niet langer mogelijk.

Tussen 2004 en 2008 viel deze groep zwangere vrouwen buiten de boot. Er was niet langer een vangnet voor de gemiste inkomsten en bovendien is er geen gehoor gegeven aan het VN-Vrouwenverdrag. Hierin staat dat de overheid een ‘voorziening’ moet treffen rondom zwangerschapsverlof voor zzp’ers.

Minister Asscher van Sociale Zaken vindt dat het VN-Verdrag zich enkel richt op vrouwen in loondienst en dat Yolanda Huntelaar daarom geen recht had op een uitkering. Het comité dat de naleving van het verdrag toetst, oordeelde al dat Nederland zzp’ers heeft achtergesteld bij vrouwen in loondienst. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde hetzelfde.

Zzp’er Huntelaar heeft inmiddels wel 4000 euro ontvangen van het UWV. Echter bleek dit geld overgemaakt te zijn door een menselijke fout, en betekent dit niet dat Huntelaar de rechtszaak heeft gewonnen. Ze voelt zich nog steeds gediscrimineerd door de Nederlandse overheid. Na 10 jaar vecht ze nog steeds voor gelijke rechten tussen vrouwen in loondienst en zij die als zzp’er werken. In totaal zijn er ongeveer twintigduizend vrouwen die tussen 2004 en 2008 geen beroep konden doen op een regeling.

© Nationale Zorggids