Normal_maxima_medisch_centrum

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) test samen met twee verloskundigenpraktijken en Nemo Healthcare het teleCTG, een nieuwe vorm van zwangerschapsbewaking. Met behulp van het teleCTG kan het ziekenhuis op afstand een zwangerschap bewaken. Thuis of in de verloskundigenpraktijk kijkt een gynaecoloog realtime mee. Zodoende hoeft de zwangere vrouw niet meer regelmatig naar de polikliniek of het ziekenhuis. Dat meldt Máxima Medisch Centrum. 

In ongeboren kindje dat extra aandacht behoeft wordt vaak in de gaten gehouden met een cardiotocogram (CTG), waarmee de hartslag wordt geregistreerd. Dit gebeurt nu nog veelal in het ziekenhuis, maar met de nieuwe apparatuur hoeft dit niet meer in het ziekenhuis te gebeuren, maar kan het kindje in thuis of in de verloskundepraktijk gecontroleerd worden vanaf de 24e week van de zwangerschap. “In ons systeem kan, in tegenstelling tot andere initiatieven op dit gebied, de gynaecoloog direct op afstand meekijken. Op deze manier kan er bij eventuele afwijkingen eerder gereageerd worden en kunnen er sneller acties ondernomen worden”, zegt gynaecoloog Pieter van Runnard Heimel.

In de testfase wordt de apparatuur eerst alleen bij vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap getest. Het gaat er eerst om dat alle signalen door iedereen worden ontvangen. Gedurende deze tijd wordt ook gevraagd om de mening van de vrouwen en de verloskundigen. Als de teleCTG succesvol blijkt worden meer verloskundigenpraktijken bij het onderzoek betrokken.

Door: Redactie Nationale Zorggids