Normal_cultuur_paspoort_id

Het is juridisch gezien niet mogelijk om enkele verloskamers van het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen op Amsterdams grondgebied te krijgen. Dat laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten. Zwangere Amsterdamse vrouwen die op het punst staan om te bevallen moeten wegens een beddentekort in Amsterdam uitwijken naar Amstelveen. Zij krijgen een kindje die niet is geboren in Amsterdam. Veel van deze vrouwen bevallen daarom liever in hun eigen stad. Om dit probleem op te lossen, wilde het Amstelland enkele verloskamers op Amsterdams grondgebied krijgen. Dat meldt het Algemeen Dagblad. 

Omdat een verloskamer officieel geen grondgebied is, kan dit niet gewijzigd worden. In de wet Algemene Regels Herindeling staat de optie grenscorrectie, een wijziging van een gemeentegrens die naar verwachting het inwonertal van geen van de betrokken gemeenten met 10 procent of meer zal doen toe- of afnemen. Deze optie is al eens vaker ter tafel gebracht. Echter zal een dergelijke wijziging het inwoneraantal niet doen veranderen, en kan deze regel hier niet toegepast worden.

VNG zoekt een andere oplossing. In de nabije toekomst wil de vereniging een voorstel doen voor een nieuw optie in de wet Algemene Regels Herindeling, waarbij rekening wordt gehouden met plaatsonafhankelijke dienstverlening. Dit houdt onder andere in dat geboorteaangifte niet meer in de officiële geboorteplaats hoeft plaats te vinden. Desondanks blijft op de geboorteakte altijd de geboorteplaats staan.

Aanstaande ouders moeten nog wel even wachten op deze wijziging. “Wanneer we voldoende signalen krijgen over een Amsterdamse kraamkamer op Amstelveens grondgebied en onze leden aangeven daar behoefte aan te hebben, kan het een agendapunt worden”, zegt een woordvoerder van VNG. 

Door: Redactie Nationale Zorggids