Normal_pasgeboren_geboorte_baby

Te vroeg geboren baby’s hebben direct na de geboorte vaak acute zorg nodig. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelde hiervoor een tafel waarop dit kan gebeuren zonder de navenstreng eerst door te knippen. Binnenkort start in meerdere ziekenhuizen een onderzoek om te testen of het uitstellen van het afnavelen, door inzet van de tafel, deze kwetsbare baby’s een betere start geeft. Dit meldt LUMC.

De opvangtafel, die Concord (letterlijk: met navelstreng) werd gedoopt, maakt het mogelijk een pasgeborene dichtbij de moeder en aan de navelstreng op te vangen en te stabiliseren. Neonatoloog Arjan te Pas: “Hierdoor is er geen haast en kan er rustig gewacht worden met afnavelen totdat de ademhaling goed op gang is gekomen.”

In de huidige situatie wordt heel even gewacht met afnavelen, maar daarna moet de te vroeg geboren baby snel worden geholpen met het op gang komen van de ademhaling. Om de baby naar een reanimatietafel te brengen, knippen artsen eerst de navelstreng door. Met Concord is dit nu niet meer nodig. Dit zorgt volgens Te Pas voor een betere doorbloeding bij de baby.

In een eerdere studie zagen Te Pas en zijn collega’s al dat de tafel door zowel artsen als ouders goed werd ontvangen. “Het was even wennen voor de artsen, maar ze zijn enthousiast omdat ze de baby nu goed kunnen stabiliseren zonder de potentiële voordelen te missen van wachten met afnavelen. Ouders zijn ook enthousiast, want hun baby wordt niet direct na geboorte gescheiden van moeder, maar blijft dichtbij zodat het belangrijke eerste contact kan worden gemaakt.”

De volgende stap is om de manier van werken met Concord te vergelijken met de standaard manier. De onderzoekers willen weten of wachten met afnavelen de kans op bijvoorbeeld hersenschade of overlijden van de baby beïnvloedt.

Door: Redactie Nationale Zorggids