Normal_bloed__prikken__buisje

De Niet-Invasieve Prenatale Test die sinds april toegankelijk is gemaakt voor alle zwangere vrouwen, heeft nauwelijks geleid tot meer prenatale screeningen. Waar voorheen 35 procent van de vrouwen wilde weten of hun kindje een afwijking had, is dat nu gestegen naar 40 procent. Dat meldt de Volkskrant. 

“De stormloop was er alleen in de eerste week. Sommige vrouwen hadden blijkbaar gewacht tot zij de test in Nederland konden doen”, zegt Robert-Jan Galjaard van het Erasmus MC. Voordat de test algemeen toegankelijk werd gemaakt, zijn er allerlei enquêtes uitgegaan. Op basis van de uitkomsten, had de opkomst veel hoger moeten zijn.

Van april en eind augustus hebben zo’n dertigduizend vrouwen de NIPT laten uitvoeren. Bij 0,3 procent van de vrouwen was een aanwijzing gevonden voor het syndroom van Down bij het ongeboren kindje. Het Edwards- en Patausyndroom bij 0,1 procent van de tests gevonden.

Door: Redactie Nationale Zorggids