Normal_lezen__studeren__boek__huiswerk__student

Moeders die boeken lezen over hoe zij hun kind moeten verzorgen en opvoeden, ervaren meer stress dan moeders die hier geen boeken over lezen. Dit blijkt uit Brits onderzoek waar 261 vrouwen aan meededen die minder dan een jaar geleden een kind hebben gekregen. Naast de toename is stress hadden de lezende moeders ook minder zelfvertrouwen. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Vrouwen beginnen vaak al tijdens de zwangerschap te lezen over wat de beste manieren zijn om hun kind te verzorgen en op te voeden. Volgens de onderzoekers bevatten deze boeken dwingende en sturende adviezen voor de ouders. Van de deelnemende moeders las 64 procent boeken over de thema’s. Zij waren significant meer gestrest en waren vaker depressief. Niet-lezende moeders hadden meer zelfvertrouwen dan moeders die de boeken met dwingende adviezen wel lazen.

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van vragenlijsten. De vrouwen waren gemiddeld 31 jaar, hadden bijna allemaal een vaste relatie en voor 63 procent van de zwangeren was dit het eerste kind. Gemiddeld werden twee boeken gelezen door de vrouwen die boeken raadpleegden. De lezende moeders waren opvallend ouder dan de niet-lezende moeders.

Dat het lezen van adviesboeken invloed kan hebben op de mentale gezondheid van vrouwen, is volgens de auteurs van het onderzoek iets waar verloskundigen rekening mee kunnen houden. De moeders kunnen mogelijk op een andere manier ondersteund worden wanneer zij vragen stellen en hun onzekerheden uiten over de verzorging en opvoeding van hun kind.

Door: Redactie Nationale Zorggids