Normal_hart

Vrouwen die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, hebben op jonge leeftijd een verhoogd risico op een beroerte of hartinfarct. Op dit moment worden alleen vrouwen van vijftig jaar en ouder geadviseerd om alert te zijn op hart- en vaatziekten, maar Gerbrand Zoet, onderzoeker en arts bij UMC Utrecht, adviseert ook vroegtijdige controles bij jongere vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben gehad. Dat meldt UMC Utrecht. 

In drie jaar tijd zag Zoet meer dan 160 vrouwen tussen de 45 en 55 jaar die eerder in hun leven een zwangerschapsvergiftiging, ofwel pre-eclampsie, opliepen. Hij vergeleek de mate van slagaderverkalking bij deze vrouwen met de verkalking bij vrouwen die geen complicaties hadden tijdens de zwangerschap. Hieruit bleek dat 30 procent van de vrouwen met pre-eclampsie aderverkalking had, tegenover 18 procent van de ‘gezonde’  vrouwen.

“Een significant verschil dus dat wordt veroorzaakt door een extreem hoge bloeddruk die vrouwen hebben tijdens een zwangerschapsvergiftiging”, licht Zoet toe. Niet alleen hadden vrouwen na pre-eclampsie vaker last van aderverkalking, ook had 50 procent van hen last van vettige plaques in de kransslagader. “Die plaques in hun vaten kunnen leiden tot een hartinfarct. Bij gezonde vrouwen van dezelfde leeftijd ligt dit percentage veel lager. Bij slechts 7 procent van hen zijn dergelijke vetophopingen zichtbaar in de slagaderen.”

Dat zwangerschapsvergiftiging de kans op hart- en vaatziekten vergroot, was al bekend in de medische wereld. Echter verwachtte men niet dat vrouwen van jonger dan 50 jaar ook zo’n vergrote kans hierop hadden. Zoet wil dat vrouwen eerder voor controle naar de huisarts gaan, zodat vroegtijdig kan worden ingegrepen. In een vervolgonderzoek gaat de onderzoeker bovendien bekijken of ook vrouwen van jonger dan 40 na een zwangerschapsvergiftiging vaker last hebben van slagaderverkalking. 

Door: Redactie Nationale Zorggids