Normal_baby_voetjes

De bevolking van Nederland is in 2017 opnieuw relatief sterk gegroeid. Net als een jaar eerder kwamen er per saldo ongeveer 100.000 mensen bij, vooral door buitenlandse migratie. Een veel kleiner deel van de bevolkingsgroei, bijna een vijfde, is afkomstig van natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte).   Inmiddels telt Nederland bijna 17,2 miljoen geregistreerde inwoners. Dat meldt CBS.

Bijna 20 procent van de bevolkingsgroei is afkomstig van natuurlijke aanwas. Deze is al een aantal jaren laag. De eerste ramingen wijzen op een verdere daling: verwacht wordt dat in 2017 uiteindelijk 19.000 meer kinderen geboren werden dan er mensen overleden. Het jaar daarvoor waren dat er nog 24.000. In het eerste kwartaal van 2017 was er zelfs een periode sprake van krimp: het aantal sterfgevallen lag toen tweeduizend hoger dan het aantal geboorten.

De lage natuurlijke aanwas heeft niet alleen te maken met een hogere sterfte dan in eerdere jaren, ook het aantal geboorten is naar verhouding laag. De verwachting is dat er in 2017 zelfs minder kinderen geboren zijn dan ten tijde van het vorige dieptepunt midden jaren tachtig. In 1983 werden iets meer dan 170.000 kinderen geboren, op dit moment lijkt het erop dat dit aantal in 2017 niet wordt gehaald.

Vooral jonge vrouwen krijgen nu naar verhouding minder kinderen dan enkele jaren geleden; zij zijn het moederschap weer verder gaan uitstellen. In vier jaar tijd is de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen gestegen van 29,4 naar 29,8 jaar. In de jaren daarvoor was deze leeftijd een tijdlang stabiel. De huidige generatie vrouwen is bovendien relatief klein in aantal. In de jaren tachtig was het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd bijvoorbeeld groter, maar doordat zij het moederschap nog meer uitstelden dan de huidige generatie kwam het aantal geboorten vrijwel net zo laag uit als nu.

Voor de komende jaren verwacht het CBS dat de bevolking van Nederland nog doorgroeit, zowel door natuurlijke aanwas als door migratie. Over vijf jaar, in januari 2023, zal de bevolking volgens de CBS-prognose uitkomen op 17,5 miljoen mensen. Hier zitten wel onzekerheidsmarges omheen: er is een kans dat het inwonertal dan wat lager of juist wat hoger ligt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids