Normal_baby_slapen

Deze maand heeft een wanhopige vrouw haar pasgeboren baby naar een van de vondelingenkamers van Stichting Beschermde Wieg gebracht. Zij was kort ervoor bevallen en gaf aan niet voor haar baby te kunnen zorgen in verband met haar leefomstandigheden. Zij wenste anoniem afstand van haar kind te doen. Vrijwilligers van de stichting zijn in de kamer in gesprek gegaan met de moeder. Zij hebben de baby liefdevol opgevangen. Dit meldt Stichting Beschermde Wieg.

De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, heeft de baby een naam gegeven en in Dordrecht aangegeven bij de burgerlijke stand. Dordrecht is de stad waar de stichting gevestigd is. De baby is ondergebracht bij een pleeggezin. Op aandringen van Stichting Beschermde Wieg heeft de vrouw haar persoonsgegevens in een gesloten enveloppe bij hen achtergelaten. Deze enveloppe is gedeponeerd bij een notaris. Het kind kan als het zestien jaar is de identiteit van de moeder achterhalen.

Het bestuur van Stichting Beschermde Wieg is opgelucht en dankbaar dat zij deze vrouw op tijd heeft kunnen helpen, waardoor de baby op een veilige plek is overgedragen en de moeder ook hulp en steun heeft gekregen en nog steeds krijgt. Het bestuur wil de locatie van de kamer ter bescherming van de moeder niet bekend maken.

Vondelingenkamers op negen plekken

In Nederland is het verboden om je kind ter vondeling te leggen. Echter zijn er steeds meer initiatieven die het mogelijk maken voor moeders om hun pasgeboren kind in een veilige omgeving en desgewenst anoniem achter te laten. Stichting Beschermde Wieg heeft op dit moment negen vondelingenkamers in Nederland, waaronder ook meerdere kamers in ziekenhuizen. De stichting houdt zich niet alleen bezig met de opvang van vondelingen, maar biedt ook hulp bij de bevalling als de vrouw niet op een andere manier hulp kan inschakelen.

Door: Redactie Nationale Zorggids