Normal_baby_slapen_knuffel

Biologische verwantschap met één of twee ouders is niet noodzakelijk voor kinderen om tevreden en gelukkig op te groeien. Kinderen die opgroeien met twee vaders of moeders óf in een meeroudergezin groeien niet angstiger op dan kinderen van heteroseksuele stellen. Ze zijn even gelukkig en tevreden en vertonen evenveel grensoverschrijdend gedrag als kinderen die een vader en moeder hebben, blijkt uit onderzoek van hoogleraar homoseksueel ouderschap Henny Bos van de Universiteit van Amsterdam. Dit meldt de Volkskrant. 

Bos keek in haar onderzoek naar het welbevinden van het kind. “Hoe tevreden ze zijn, hoe gelukkig. En hoe functioneren ze, op school, binnen het gezin. Dat doe je via observaties, door te filmen of zelf aanwezig te zijn en via vragenlijsten.” Ouders van jonge kinderen vulden voor hen de vragenlijst in, oudere kinderen mochten dit zelf doen.

De hoogleraar concludeerde dat kinderen met ouders van hetzelfde geslacht zich niet minder gelukkig voelen dan kinderen met een vader en moeder. Ze vertonen eveneens niet meer grensoverschrijdend gedrag. Het enige waar ze wel last van kunnen krijgen is de 5 procent van de Nederlanders die negatief denkt over homoseksualiteit.

75 procent van de Nederlanders vindt dat ook homoseksuele stellen kinderen moeten kunnen krijgen, via bijvoorbeeld adoptie. Tegelijkertijd denkt datzelfde percentage dat kinderen van heteroseksuele stellen zich gezonder ontwikkelen. In haar onderzoek zag Bos ook regelmatig dat kinderen vragen kregen over hun ‘echte’ moeder en of ze geen vaderfiguur misten.

Door: Redactie Nationale Zorggids