Normal_zwangerschapstest_pregnancy_test_result_wiki_-c_

In 2017 werden in Nederland ruim dertigduizend zwangerschappen afgebroken. Dat zijn er iets meer dan in 2016. De meeste abortussen gebeuren in de eerste zeven weken van de zwangerschap. Zo’n  11 procent van de zwangerschapsafbrekingen werd uitgevoerd bij vrouwen die in het buitenland wonen en hiervoor naar Nederland kwamen. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Sinds 2002 daalt het aantal abortussen onder tieners. En dit was ook in 2017 zo De meeste zwangerschapsafbrekingen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 30 jaar. Het overgrote deel ging hiervoor naar een abortuskliniek. Een derde daarvan ging zonder verwijzing rechtstreeks naar de kliniek. 

Faillissement koepel abortusklinieken 

De abortuszorg ging in 2017 een onrustige tijd tegemoet toen een koepel van abortusklinieken failliet ging. Dit leidde er namelijk toe dat zeven van de vijftien abortusklinieken in Nederland dicht gingen. De inspectie zegt met waardering te hebben gezien hoe de zorgverleners in de overblijvende klinieken zich tot het uiterste hebben ingespannen om aan de toegenomen zorgvraag tegemoet te komen en goede zorg te bieden. 

Door: Nationale Zorggids