Normal_baby_ziekenhuis_geboorte_pasgeboren

Een korte operatie onder narcose zorgt niet voor hersenenschade bij baby's. Dit blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek, waar ook het Erasmus MC een belangrijke rol in speelt. Sommige baby’s moeten een paar maanden na de geboorte een operatie met narcose ondergaan, omdat zij bijvoorbeeld liesbreuk hebben die levensgevaarlijk kan zijn voor kleine kindjes. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt nu dat kinderen er geen lager IQ op nahouden en ze niet afwijkend scoren op cognitieve tests. Dit meldt de Volkskrant. 

Het gaat om korte operaties die maximaal een uur duren. Of baby’s die langer onder narcose liggen er wel blijvende hersenschade op nahouden, is niet onderzocht. Het merendeel van de operaties op baby’s duurt ook niet langer dan een uur. Overigens hebben de onderzoekers bekeken wat de gevolgen van algehele narcose zijn én lokale verdoving middels ruggenprik.

Geruststellend voor ouders

“We kunnen ouders dus geruststellen dat verdoving bij hun jonge kind veilig is én ze zonder bezwaar laten meebeslissen over het type verdoving”, zegt tweede auteur Jurgen de Graaff van het Erasmus MC tegen de Volkskrant. Hoogleraar anesthesiologie Albert Dahan noemt het onderzoek overtuigend en kan zich in de resultaten vinden. 

Door: Nationale Zorggids