Normal_bevalling

Een klein groep vrouwen die op aanwijzen van de arts in het ziekenhuis moet bevallen, weigert omdat zij daar eerder een nare bevalling of ervaring hebben gehad. Door af te wijken van de protocollen en te luisteren naar wat de zwangere vrouw wil, kan weigering van een medisch noodzakelijke ziekenhuisbevalling voorkomen worden. Dit meldt de Volkskrant.

Gynaecoloog Martine Hollander van het Radboudumc deed onderzoek naar de reden waarom vrouwen bevallingszorg in het ziekenhuis weigeren en hoe artsen hierop in kunnen spelen. Vrouwen die noodzakelijke bevallingszorg in het ziekenhuis weigeren, hebben vaak slechte ervaringen met zorgverleners in de geboortezorg. Het kan enorm gevaarlijk zijn voor deze vrouwen om thuis te bevallen, en daarom raadt Hollander het artsen aan om desnoods van het protocol af te wijken.

“Bij ons is een kinderarts aanwezig, een reanimatietafel. Dan kan je de vrouw toch beter op haar voorwaarden bij ons helpen, dan haar wegsturen omdat ze jouw protocol niet wil volgen? Een vrouw heeft zeggenschap over haar lichaam, luister naar haar”, zegt Hollander tegen de Volkskrant.

Poli voor zwangere vrouwen

In het Radboudumc en Amsterdam UMC, locatie AMC, is een polikliniek ingericht waar vrouwen in gesprek kunnen gaan over een gevreesde ziekenhuisbevalling. Indien nodig past het ziekenhuis het protocol aan. Soms blijkt dat toch niet nodig te zijn, omdat de vrouw merkt dat er naar haar geluisterd wordt en in samenspraak al heel veel op zijn plek valt. 

Door: Nationale Zorggids