Normal_baby_ouders_vader_moeder

Op 12 mei is het Moederdag. Ooit in het leven geroepen om moeders voor een dag vrij te stellen van de zorg voor het gezin. Hoe het met de rolverdeling tussen moeders en vaders is gesteld onderzoekt de onderzoeksgroep van Belle Derks. “Gendernormen zitten ingebakken in onze maatschappij, hoezeer wij zelf ook van mening zijn dat man en vrouw gelijk behandeld moeten worden”, zegt sociaal psycholoog Lianne Aarntzen. Dit meldt Universiteit Utrecht. 

"Op het moment dat mannen en vrouwen kinderen krijgen worden ze geconfronteerd met verwachtingen dat de vrouw de meeste zorg draagt over de kinderen en de man de hoofd kostwinner is." Dit heeft consequenties. Utrechts onderzoekers waaronder Belle Derks en Lianne Aarntzen laten zien dat ouders met jonge kinderen zich steeds ‘traditioneler’ gaan gedragen en ook hun onbewuste opvattingen traditioneler worden.

Omgeving speelt belangrijk rol in rolverdeling

De meeste ouders denken expliciet egalitair. Aankomende ouders zien het ook rooskleurig in en bespreken de toekomstige taakverdeling niet. Toch worden veel van deze ouders ‘traditioneler’ in de rolverdeling, de omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld doordat de crèche of school eerst de moeder belt als er iets aan hand is met het kind. 

Schuldgevoel bij prioriteit geven aan werk

"Stereotypen die wij opdoen in de maatschappij, bepalen wat wij als standaard ervaren voor mannen en vrouwen. Zo bestaat en ontstaat het beeld dat vrouwen voorrang geven aan de zorg voor hun kind(eren). Daarnaast voelen vooral moeders zich schuldig wanneer ze een keer hun werk prioriteit geven", aldus de onderzoekers.  

Door: Nationale Zorggids