Normal_vrouw__rekenen__studeren__financieel__moeder__zorgen__studie

Sinds vier jaar neemt het aantal alleenstaande ouders in de bijstand af. Waar sinds 2015 het aantal alleenstaanden en paren in de bijstand bleef stijgen, nam het aantal alleenstaande ouders met 6 procent af. Dit heeft te maken met de Wet hervorming kinderegelingen die in het jaar 2015 is geïntroduceerd door voormalig minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Alleenstaande ouders kunnen hierdoor gemakkelijker aanspraak maken op financiële maatregelen om niet in de bijstand te blijven maar aan het werk te gaan. Dit meldt Divosa. 

De Wet hervorming kindregelingen zorgde ervoor dat de eenoudertoeslag verdween. Daarvoor in de plaats werden enkele fiscale maatregelen in het leven geroepen die alleenstaande ouders in de bijstand moeten motiveren om betaald werk te vinden. Door een hervorming van kabinet Rutte II houdt een deel van deze ouders ook nog eens meer geld over met (parttime) werk en komt het inkomen uit boven de bijstandsgrens.

Werkwijzer om inzicht te krijgen in werkinkomen 

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen zijn huiverig om ernaast weer aan de slag te gaan. Ze weten niet wat dit betekent voor hun toeslagen en armoederegelingen die gemeentes hanteren. “Mensen kiezen daardoor te vaak voor de veiligheid van weinig in plaats van de kans op beter. Dat is begrijpelijk, maar ook een gemiste kans. Het belemmert mensen in hun ontwikkeling”, zegt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg. Zijn organisatie introduceert daarom een werkwijzer die het voor bijstandsgerechtigden makkelijker maakt om snel inzicht te krijgen in de inkomsten die zij uit parttime werk zouden krijgen.

Door: Nationale Zorggids