Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Abortuskliniek Stimezo Zwolle is voor drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet dit omdat zij risico’s ziet in het bieden van goede zorg vanwege tekortkomingen bij de borging van voorwaarden voor de zorg zelf, voor goed bestuur en voor een cultuur van leren en verbeteren. Dit meldt IGJ. 

Stimezo blijkt in strijd te hebben gehandeld met artikel 3 binnen de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz). Hoewel de voorwaarden voor goede zorg aanwezig waren, was sprake van onvoldoende borging van een stabiele gekwalificeerde verpleegkundige bezetting, waren specifieke taken nog niet vast belegd bij gekwalificeerde medewerkers en was er geen eenheid van beleid gelet op de verschillende werkwijzen van de gynaecoloog en de abortusarts.

Gedurende het verscherpte toezicht moet Stimezo verbetermaatregelen nemen. Er moet een stabiele verpleegkundige bezetting komen en verpleegkundigen moeten noodzakelijke scholingen volgen. De taken en verantwoordelijkheden moeten worden vastgelegd en er moet eenheid komen in het beleid. Voor het oplossen van het besturingsprobleem verwacht de inspectie dat de kliniek een plan van aanpak overlegt om dit op te lossen. 

Door: Nationale Zorggids