Normal_ouders_jonge_ouders_zwanger

In de afgelopen vijf jaar dat Kenniscentrum seksualiteit Rutgers, Fiom en Soa Aids Nederland hebben gewerkt aan de preventie van ongewenste tienerzwangerschappen, zijn positieve resultaten behaald. Dat publiceert Rutgers na vijf jaar inspanning. Zo is het aantal ongewenste tienerzwangerschappen aan het dalen en zijn er handige tools en trainingen ontwikkeld voor huisartsen, gynaecologen, jeugdwerkers en abortusartsen. Dit meldt Rutgers.

De vooruitgang die is geboekt, gaat met name om de trainingen en de nieuwe kennis die is opgedaan. Zo blijkt dat er nog altijd groepen zijn die speciale aandacht nodig hebben. Door dit in kaart te brengen, kan worden ingezet op preventie onder deze groep en andere groepen. Nu raken er nog ieder jaar 4.000 jonge vrouwen onder de 20 jaar ongewenst zwanger.

Voorlichting voor jongeren

Met een financiële impuls vanuit het ministerie van Volksgezondheid in 2014 kon worden gewerkt aan goede preventie. Zo zijn trainingen tot stand gekomen voor artsen en zorgmedewerkers. Ook is de informatie voor jongeren zelf nog grondiger geworden. Informatie op de website Sense.info is makkelijk te vinden en leert de jongere over seksuele relaties, anticonceptie, het voorkomen van soa’s en zwangerschap.

Landelijke en lokale preventie

Daarnaast zijn lesmethoden op verschillende niveaus ontwikkeld en is er een ondersteuningsaanbod voor praktijkondersteuners, verpleegkundigen en doktersassistenten. Alle preventiematerialen zijn landelijk te gebruiken. Gemeenten kunnen echter ook concrete tips van Rutgers krijgen over de preventie van ongewenste tienerzwangerschappen op lokaal niveau. De tools, trainingen en ondersteuning zijn gratis beschikbaar via Rutgers. Voor de lesmethoden moet wel betaald worden.

Door: Nationale Zorggids