Normal_zwanger

Het aantal vrouwen dat tijdens de zwangerschap rookt, lijkt af te nemen. Waar in 2016 nog 9 procent rookte tijdens de zwangerschap, deed 7 procent dit in 2018. Het Trimbos-instituut noemt het nog geen significante afname, maar het lijkt erop dat een dalende trend is ingezet. Dit meldt Trimbos. 

Vorig jaar rookte 15 procent van de vrouwen vier weken voor de zwangerschap, 7 procent rookte af en toe tijdens de zwangerschap en 3,5 procent hield haar rookverslaving tijdens de gehele zwangerschap in stand. 11 procent van de vrouwen rookte ook na de zwangerschap.

Roken na zwangerschap

Er zijn veel vrouwen die van het begin tot het einde van hun zwangerschap geen sigaret aanraken. Ongeveer de helft van de rokende vrouwen stopt succesvol, maar van die groep vrouwen pakt 43 procent na de zwangerschap toch weer haar gewoonte op.

Advies en begeleiding sociale omgeving

Volgens Trimbos kan de sociale omgeving van de vrouw nog veel meer bijdragen aan het succesvol stoppen met roken. Verloskundigen zijn vaak nog niet actief genoeg op het gebied van advies en begeleiding aan de omgeving van de vrouw. Bovendien blijkt dat verloskundigen nog regelmatig het advies geven om minder te gaan roken of buitenshuis te roken als de vrouw binnen is.

Opleidingsniveau

Met name laagopgeleide of middelbaar opgeleide vrouwen hebben moeite om te stoppen met roken voor, tijdens en na de zwangerschap. 16 procent van de vrouwen met een laag opleidingsniveau rookte tijdens de zwangerschap, tegenover 3 procent van de vrouwen met een hoog opleidingsniveau.

Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft als doel gesteld om het aantal rokende zwangeren in 2020 terug te brengen naar 5 procent. Dat betekent dat er binnen nu en volgend jaar wederom 2 procen minder vrouwen tijdens de zwangerschap roken.

Door: Nationale Zorggids