Normal_baby_babyhand

Nieuwe moeders worden door het personeelstekort in de kraamzorg ontzegd van voldoende kraamzorguren in de eerste tien dagen na de bevalling. Beroepsvereniging NBvK waarschuwt voor gezondheidsrisico’s en hogere zorgkosten door onvoldoende hulp van een kraamverzorger. De kraamzorg heeft ongeveer drieduizend extra mensen nodig om de werkdruk op te vangen. Dit meldt NRC. 

Het tekort is ontstaan door de hoge werkdruk en het lage salaris. Nu er te weinig kraamverzorgenden zijn, is de werkdruk alleen maar toegenomen. Er worden wel nieuwe verzorgers opgeleid, maar voldoende zijn het er niet. De NBvK ziet dat de zorg hierdoor slechter wordt: het is bijvoorbeeld belangrijk om toezicht te houden op de voeding van een pasgeboren baby, maar door het tekort aan personeel gebeurt dat nu onvoldoende. Eet een baby niet goed, dan kan dat een slechte groei als gevolg hebben wat mogelijk tot complicaties leidt.

Urenverdeling kraamzorg

Kraamzorg is de ondersteuning en verzorging die een kraamverzorger geeft bij de bevalling en aan de moeder en het pasgeboren kind gedurende de kraamtijd. Het aantal uren kraamzorg dat iemand vergoed krijgt, is minimaal 24 uur en maximaal 80 uur. De toegewezen uren worden verdeeld over tien dagen, gerekend vanaf de dag van de geboorte. Als de bevalling in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden en er daarna nog thuis kraamzorg wordt gegeven, heeft dat gevolgen voor de toegewezen uren. Daarvan worden 8 uren per dag afgetrokken voor elke opnamedag in het ziekenhuis, met uitzondering van de dag van ontslag, aldus Zorginstituut Nederland.

Eigen bijdrage kraamzorg

Voor de kraamzorg moet een verzekerde een eigen bijdrage betalen. Voor 2019 staat het bedrag van kraamzorg thuis op 4,40 per uur en voor kraamzorg in een kraam- of geboortehotel zonder medische indicatie wordt 17,50 per dag voor de moeder en 17,50 per baby gerekend. Afhankelijk van de instelling kan daar een bedrag bovenop komen. De instelling mag maximaal 125 euro per dag declareren bij de zorgverzekeraar. Bij een bedrag hoger dan dat, moet de verzekerde de meerkosten betalen.

Als het aan de NBvK ligt, krijgen moeder en kind minimaal 42 uur kraamzorg in plaats van de huidige minimale urenberekening van 24 uur.

Door: Nationale Zorggids
Bron: NRC en Zorginstituut Nederland