Normal_zwanger_zwangerschap_sporten_bewegen

Door tijdens de zwangerschap drie keer per week te sporten, hebben baby’s vlak na de geboorte een snellere motorische ontwikkeling. Dochters lijken meer dan zoons baat te hebben bij een actieve moeder. Dit meldt Vakblad Vroeg dat over een Amerikaans onderzoek schrijft. 

De helft van een groep van 71 zwangere vrouwen voerde een trainingsprogramma van drie keer per week sporten uit, terwijl de andere helft als controlegroep werd bestempeld. Dat drie keer per week sporten, bestond uit joggen, fietsen op de hometrainer of aerobicslessen.

Betere motoriek maand na geboorte

De vrouwen binnen het trainingsprogramma sportten niet allen even intensief. Afhankelijk van de duur van de zwangerschap en haar mogelijkheden, werd het programma voor iedere vrouw aangepast. Een eerste resultaat was dat de test- en controlegroep allen een gezonde baby met een goed geboortegewicht kregen, maar een test die een maand later volgde liet extra resultaten zien. Baby’s van moeders die tijdens de zwangerschap drie keer per week sportten, deden het beter als ging om vuistjes maken, omrollen en bewegen van armen en benen. Deze jonge kinderen, met name meisjes, hadden een iets betere motoriek dan baby’s uit de controlegroep.

Geen motorische achterstand door minder sporten

Dat vooral de meisjes van het sporen profiteerden, vonden de onderzoekers opvallend. Overigens is het niet zo dat de kinderen uit de controlegroep een achterstand opliepen. Alle kinderen hadden een gezonde motorische ontwikkeling, maar die leek bij kinderen uit de sportgroep iets verder ontwikkeld. 

Door: Nationale Zorggids