Gehoorscreening baby's tijdelijk stop
Vanwege de uitbraak van het coronavirus zet het RIVM, in overleg met het ministerie van Volksgezondheid en betrokken veldpartijen, de gehoorscreening bij pasgeborenen tijdelijk stop. Deze stop van de gehoorscreening gaat in vanaf 24 maart. Wanneer de gehoorscreening weer start hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dit meldt het RIVM.
Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is belangrijk, maar hoeft niet binnen dagen of weken na de geboorte te starten. Het is de bedoeling om de kinderen die de screening missen later alsnog te screenen.
 

Gehoorscreening pasgeboren baby's

Een belangrijke reden om de gehoorscreening  tijdelijk stop te zetten is het beperken van de kans op verspreiding van het coronavirus. Daarnaast is de vervolgzorg en behandeling na de gehoorscreening op dit moment niet geborgd. In de zorg wordt op dit moment alleen gedaan wat dringend is. Bij de screening van pasgeborenen is dat de hielprikscreening.
 

Hielprik gaat wel door

De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd in combinatie met de hielprikscreening. De hielprik blijft wél doorgaan. De ziekten die de hielprik opspoort, moeten namelijk snel behandeld worden.
 
Op www.pns.nl/gehoortest-baby/coronavirus staat meer informatie over de tijdelijke stop van de gehoorscreening.
 
Door: Nationale Zorggids