Vroeggeborende van obese moeder vaker beperkingen

De kans op ontwikkelingsproblemen bij kinderen is groter als deze kinderen drie maanden te vroeg geboren zijn en als de moeder obesitas had tijdens de zwangerschap. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Jelske van der Burg, werkzaam bij de afdeling Environment and Health, in samenwerking met Amerikaanse onderzoekers van onder andere Harvard Medical School (Boston). Dit meldt de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dat overgewicht bij zwangere vrouwen veel voorkomt, blijkt uit de hoge cijfers wereldwijd: overgewicht of obesitas komt voor bij meer dan de helft van de vrouwen die net zwanger zijn. Overgewicht betekent dat iemand een Body Mass Index (BMI, de verhouding tussen de lengte en het lichaamsgewicht) van meer dan 25 heeft. Bij obesitas is de BMI meer dan 30.

Vroeggeboorte kan leiden tot meer beperkingen op latere leeftijd

Eerder bleek al dat vroeggeboren kindjes meer kans hebben op beperkingen op latere leeftijd. Het leidt bijvoorbeeld tot meer medische zorg, verminderde prestaties op school, of problemen in de omgang met anderen. In het promotieonderzoek keek Van der Burg naar de relatie tussen de BMI van moeders bij de start van de zwangerschap, en de ontwikkeling van hun drie maanden te vroeg geboren kinderen.

Vaker cognitieve problemen

Bij deze kinderen bleken vaker cognitieve problemen en ADHD voor te komen dan bij kinderen die ook te vroeg geboren waren maar van wie de moeders een normaal gewicht hadden. Als het aan Van der Burg ligt, komt er meer aandacht voor preconceptiezorg. Voorlichting aan zwangere vrouwen met overgewicht of obesitas over de risico's van een te hoog lichaamsgewicht, is belangrijk om gezondheidsproblemen in het leven van hun kinderen te voorkomen. Hierbij zullen patiënten ook moeten worden gestimuleerd om af te vallen. 

Kinderen van 1500 zwangere vrouwen met overgewicht werden tien jaar lang gevolgd

Aan het promotieonderzoek van Van der Burg deden 1500 zwangere Amerikaanse vrouwen mee. Zij werden in drie groepen ingedeeld op basis van hun BMI: normaal gewicht, overgewicht en obesitas. De kindjes van de vrouwen waren allemaal te vroeg geboren (bij minder dan 28 weken zwangerschap). De onderzoekers volgden de ontwikkeling van de kinderen totdat de kinderen tien jaar werden. 

Door: Nationale Zorggids