Afname contact huisartsenpost met ouders

Het totale zorggebruik op de huisartsenposten (HAP) is sterk afgenomen sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie. Vooral contacten met ouders met baby’s en jonge kinderen zijn sterk gedaald. Wel is er is een duidelijke stijging te zien in het aantal contacten voor gezondheidsproblemen die mogelijk geassocieerd zijn met COVID-19. Dit houdt in dat de afname van zorggebruik alleen gezien wordt bij contacten voor andere gezondheidsproblemen dan de COVID-19 gerelateerde. Dit meldt Nivel.

Deze toename kan komen door patiënten met een besmetting van COVID-19, patiënten die verdacht worden van besmetting, of patiënten die zelf bang zijn dat zij mogelijk besmet zijn.

Vooral sterke daling contacten huisartsenposten met ouders met baby’s en jonge kinderen

Ouders van baby’s en jonge kinderen (0-4 jaar) hebben vaak contact met de HAP. Wat opvalt is dat het aantal van dergelijke contacten sterk is gedaald is sinds week 12, vlak na het begin van de coronapandemie. Deze daling heeft een grote impact op het totale zorggebruik en de daaraan gerelateerde werkdruk.

Extra werkdruk in verband met corona

Hoewel het algehele zorggebruik is afgenomen, kan de belasting van het behandelen van patiënten met symptomen die gerelateerd zijn aan COVID-19 toch bijdragen aan extra werkdruk op de HAP. Door veranderingen in de eerstelijnszorg wordt de HAP sowieso steeds meer en vaker belast met een groter wordende verscheidenheid aan acute gezondheidsproblemen. Het zorggebruik, en daarmee de werkdruk, neemt daardoor al jaren geleidelijk toe.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De factsheet met de resultaten van dit onderzoek is de eerste in een reeks van drie factsheets over zorggebruik op de HAP in coronatijd. Daarnaast maakt het Nivel inzichtelijk in welke mate huisartsenposten patiënten zien met gezondheidsproblemen die mogelijk geassocieerd zijn met COVID-19, en hoe deze afwijken ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande jaren. Nivel rapporteert de cijfers per week, vanaf 1 januari 2020.

Door: Nationale Zorggids

Bron: Nivel (internet), https://www.nivel.nl/nl/nieuws/daling-totale-zorggebruik-op-huisartsenposten-stijging-bij-gezondheidsproblemen-geassocieerd, geraadpleegd op 18-6-2020.