Normal_couveuse

Het aantal vroeggeboorten tijdens de lockdown is in verschillende landen opvallend gedaald. Onder meer in Denemarken en Ierland werd dit opgemerkt, maar ook het Rotterdamse Erasmus MC zag een lichte daling in het aantal te vroeg geboren baby’s. Wel benadrukt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) dat het aantal prematuur geboren baby’s al zo klein is, dat er nog geen sprake mag zijn van een trend. Dit meldt NOS.

“In Rotterdam zien ze een lichte daling, maar in Leiden en Utrecht weer niet. Als er al sprake van is, dan gaat het om een heel geringe afname. Het is eigenlijk te vroeg om dat nu al vast te stellen”, zegt Károly Illy, voorzitter van de NVK. Hij weet ook niet waarom er in Denemarken en Ierland wel een opvallende daling te zien is. Een mogelijke verklaring is het lagere aantal NICU’s in deze landen. Daar is de intensive care voor baby’s gecentraliseerd op weinig plekken, waardoor een afname in het aantal vroeggeboortes wellicht eerder wordt opgemerkt.

Onderzoek naar vroeggeboorten tijdens lockdown

Internationaal onderzoek moet uitwijzen wat een verklaring kan zijn voor de daling in het aantal vroeggeboorten. Baby’s die te vroeg ter wereld komen, hebben een groter risico op problemen en overleven het lang niet altijd. Voor onderzoekers is deze coronatijd dus een belangrijke reden om te onderzoeken waardoor vroeggeboorten ontstaan, want dat is lang niet altijd duidelijk.

Minder stress en meer slaap

In Denemarken en Ierland zagen artsen tijdens de lockdown in hun landen een daling van 90 procent in het aantal bevallingen dat voor 28 weken weken op gang kwam. Een Amerikaans ziekenhuis zag 29 procent minder vroeggeboortes en een Canadees ziekenhuis 50 procent. De New York Times die hierover schrijft, denkt dat thuiswerken voor meer rust heeft gezorgd en tegelijkertijd voor meer uren slaap. Bovendien kwamen vrouwen minder vaak buiten, wat ervoor zorgde dat ze minder vervuilde lucht binnenkregen en minder risico liepen op andere infecties dan corona. 

Door: Nationale Zorggids