Normal_echo_foetus

Corona beperkt de zwangerschapszorg in Europa. Aanstaande ouders ervaren meer stress en hebben minder echomomenten gedurende hun zwangerschap. Ook de reguliere zorg wordt met ruim 50 procent afgeschaald en leidt tot veel onzekerheden bij de zwangere. Babywatcher introduceert in deze onzekere tijden een innovatie waarmee de zwangere vrouw wordt ontzorgd, de zorgprofessional wordt ontlast en de zorgkosten kunnen dalen: e-health met de inzet van echografie. Dit meldt Babywatcher. 

“Naar verwachting van virologen en experts zullen de coronamaatregelen nog enige tijd aanhouden en zullen striktere lock-downs waarschijnlijk volgen. De reguliere zorg zal nog meer in de verdrukking komen” aldus Raymond Bergs, CEO van Babywatcher. “Door ons online platform toegankelijk te maken voor ouders en zorgprofessionals blijft de zwangere moeder, vanuit thuis, in direct contact met haar gynaecoloog en verloskundige. De echobeelden zijn direct real-time te volgen en kan de zorgprofessional vanaf afstand meekijken, zélf echo’s maken en zorg bieden”, aldus Bergs, CEO van Babywatcher.

Lagere zorgkosten

Academische ziekenhuizen en verloskundige praktijken in Nederland, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk tonen interesse in de e-health-toepassing van Babywatcher. “Met enkele ziekenhuizen zijn we inmiddels een pilotproject gestart. Op termijn verwachten wij lagere zorgkosten door zinniger met zorg om te gaan en te kiezen voor e-health-oplossingen zoals die van Babywatcher. Immers onderzoeksresultaten van zorgverzekeraar VGZ laten zien, dat ruim 60 procent van de gemaakte medische-echo’s geen medisch doel betreft. Er valt derhalve nog veel efficiency (en kostenbesparing) te behalen”, aldus Bergs.

Door: Nationale Zorggids