Normal_alexandra_van_huffelen

Staatssecretaris Van Huffelen van Toeslagen heeft een aantal documenten die raken aan de problemen met de kinderopvangtoeslag naar de Kamer gestuurd. Ook zijn documenten in het kader van de wet openbaarheid van bestuur (wob) openbaar gemaakt. Dit meldt Rijksoverheid. 

 

In een brief aan de Kamer stelt staatssecretaris Van Huffelen dat de afgelopen tijd duidelijk werd dat er documenten ontbraken. Dat leidde tot een nieuwe zoekslag op het ministerie van Financiën. Als verklaring voor de nieuw gevonden documenten wijst de staatssecretaris op de al eerder gemelde gebrekkige informatiehuishouding bij Toeslagen.

Ze geeft aan ook in de toekomst niet uit te kunnen sluiten dat er nieuwe documenten wordt gevonden. Van Huffelen doet de toezegging die dan ook met de Kamer te delen. “Ik vind het van groot belang dat alle beschikbare, relevante informatie op tafel komt omdat dit een verdere bijdrage kan leveren aan het reconstrueren wat er is misgegaan bij toeslagen.”

Met de Kamer zijn onder meer de verslagen van het managementteam Toeslagen gedeeld uit de periode 2012-2019. 

Door: Nationale Zorggids