Normal_rss_entry-265983

Tijdens de ministerraad beslist het kabinet over zijn eigen lot. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben hun keuze gemaakt of het kabinet moet aftreden om de toeslagenaffaire. Vooral D66-leider Sigrid Kaag lijkt te zinspelen op een val van het kabinet. Wat haar betreft moet de politiek "bij zichzelf te rade gaan". Alleen compensatie is niet genoeg, vindt de bewindsvrouw.

Er moet een "moreel antwoord" komen, zegt Kaag. Ze zegt dat de overheid en rechtstaat hebben gefaald en het onrecht zich "jarenlang, stilletjes onder toeziend oog van de politiek en rechtstaat" heeft voltrokken. Het kabinet moet "een breuk maken met wat heeft plaatsgevonden en op een geloofwaardige manier het vertrouwen in de overheid herstellen".

Vicepremier Kajsa Ollongren (ook D66) vindt het belangrijk dat er politieke verantwoordelijkheid wordt genomen en daar is uitvoerig over gepraat binnen D66. Wel moet er tijdens de ministerraad eerst gesproken worden over hoe ouders gecompenseerd worden en welke lessen de politiek moet trekken uit de toeslagenaffaire. Maar dat de overheid gefaald heeft, is "evident".

Toeslagenaffaire 

Jarenlang werden ouders door de Belastingdienst onterecht als fraudeurs behandeld. Ze konden vrijwel nergens terecht met hun zorgen hierover. Voor veel ouders had deze aanpak dramatische financiële en persoonlijke gevolgen. Het vernietigende toeslagenrapport van de commissie-Van Dam sprak van "ongekend onrecht".

Ook de ChristenUnie heeft haar conclusie getrokken, zegt vicepremier Carola Schouten. "Mensen hebben geen schijn van kans gehad en konden op veel fronten hun recht niet halen, daar moeten we het vandaag over hebben en vaststellen wat dit politiek betekent." Het rapport "drukt zwaar' en vereist zelfreflectie, zegt ze. "Er moet naast genoegdoening financieel ook politiek recht worden gedaan, en wat dat betekent zal ik hier in de ministerraad bespreken."

Volgens CDA-leider en minister van Financiën Wopke Hoekstra moet eerst de inhoudelijke reactie op het toeslagenrapport worden afgekaart. "Dat gesprek moeten we eerst afmaken met het kabinet. Daarna zullen we het over de politieke consequenties hebben." Dat zou hij ook vanuit de Tweede Kamerfractie van zijn partij hebben meegekregen.

Door: ANP