Normal_spermadonor

22 jaar geleden kwam Maria ter wereld. Haar vader is een onbekende spermadonor die in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem bekendstaat als K34. Hij beloofde eerder zijn identiteit te openbaren, maar weigert nu en heeft zelfs stiekem zijn status veranderd van bekende donor naar anonieme donor. Nu wil Maria het via de rechter voor elkaar krijgen dat het ziekenhuis toch de identiteit van de man vrijgeeft. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

Voor 2004 was het toegestaan om anoniem sperma te donoren. Met de komst van de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchtiging (WKDB) in dat jaar werd dat verboden en had ieder kind afkomstig van een donor het recht op informatie over zijn of haar afstamming. Net voor de wetswijziging plaatsvond, wijzigde spermadonor K34 zijn status van bekend naar anoniem. Maria kwam daar pas in 2017, toen ze zijn gegevens wilde inzien.

Vangnet donorkinderen

Voor het eerst stapt een donorkind naar de rechter om de identiteit van een anonieme spermadonor te achterhalen. “De wet moest een vangnet voor donorkinderen zijn, maar Maria wordt ten onrechte benadeeld. Er zit een maas in de wet door een misrekening van de wetgever”, zegt haar advocaat. Binnen de wet KWDB hebben donoren namelijk de mogelijkheid om van status te wisselen, mits er sprake is van zwaarwegende belangen. Dit staat echter niet zwart op wit, omdat geen rekening is gehouden met de wens om te switchen van bekend naar anoniem.

Rijnstate in Arnhem wordt door Maria en haar moeder aansprakelijk gesteld voor vertrouwensschending, het niet nakomen van verplichtingen en het via een achterweg omgooien van de identiteit van de donor naar anoniem. Het ziekenhuis stelt niets te kunnen doen voor hen. Er is met de donor gebeld, maar hij weigert zichzelf bekend te maken, waardoor het ziekenhuis ‘met de rug tegen de muur staat’.

Door: Nationale Zorggids