Normal_normal_geboorte_medisch_couveuse_baby

Van alle kinderen wordt ongeveer 8 procent te vroeg geboren. Als gevolg daarvan hebben deze kinderen in hun eerste levensjaar vaker last van hun luchtwegen en een lagere longfunctie. Vroeggeboorte kan later leiden tot chronische longziekten. Dankzij de LONG LOVE studie kunnen deze kinderen in de toekomst betere hulp krijgen. Stichting BeterKeten stelt een bedrag van 207.000 euro beschikbaar voor het longonderzoek. Dit meldt Franciscus Gasthuis & Vlietland. 

Naast vroeggeboorte zijn er ook andere risicofactoren die van invloed zijn op de longfunctie, zoals virussen en blootstelling aan rook. Belangrijk is om te onderzoeken hoe deze factoren beïnvloed kunnen worden ter bevordering van de longgezondheid van kinderen. Deze beïnvloedbare risicofactoren worden in het eerste anderhalf jaar na een vroeggeboorte in kaart gebracht en aangepakt.
De risicofactoren worden bepaald door middel van vragenlijsten en innovatieve thuismetingen van longfunctie en omgevingslucht. Om de risicofactoren te beïnvloeden worden voedings- en leefstijladviezen en/of medicatie toegepast. Op deze manier hoopt het onderzoeksteam de longgezondheid bij te vroeg geboren kinderen te verbeteren.

Door: Nationale Zorggids