Normal_baby_pasgeboren_geboorte

Gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen ervaren grote problemen om vanuit hun zorginformatiesysteem gegevens te delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis in de geboortezorg, kraam- of jeugdgezondheidszorg. Technische verschillen houden dit tegen. De benodigde aanpassingen zijn kostbaar en een passende oplossing laat nog jaren op zich wachten. Daar komt nu verandering in. Eind maart is tijdens een proef van VIPP Babyconnect in samenwerking met Máxima MC in Eindhoven/Veldhoven duidelijk geworden dat dit door vertaling en datatransport wel mogelijk is – binnen enkele maanden en voor een fractie van de kosten. Dit meldt VIPP Babyconnect in een persbericht.

Volgens dit concept worden de gegevens van cliënten vanuit het ziekenhuisinformatiesysteem vertaald naar zorginformatiebouwstenen (zibs) in FHIR. FHIR is een format voor het vastleggen van gezondheidsgegevens, onderdeel van de wereldwijde standaard HL7. In de vorm van zibs in FHIR zijn gegevens leesbaar voor andere zorginformatiesystemen. In principe kan elke softwareleverancier deze oplossing laten werken met elk ziekenhuisinformatiesysteem.

Samenwerking Máxima MC

Kinderarts en CMIO Thilo Mohns van Máxima MC is betrokken als expert: “Zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis moeten elkaar goed, gestructureerd en veilig kunnen voorzien van gegevens over hun patiënten. Dit is een voorwaarde voor goede zorg in transmurale Zorgnetwerken zoals de integrale geboortezorg. Ik ben blij met dit resultaat omdat het op deze manier voor de gehele geboortezorg goed en snel kan worden geregeld.”

De geboortezorg werkt al enkele jaren aan verbetering van de veilige digitale gegevensuitwisseling. Bij de circa 170.000 zwangerschappen per jaar in Nederland werken veel verschillende zorgverleners samen. Zij hebben daarvoor gedeeltelijk dezelfde gegevens van de (aanstaande) moeder en het kind nodig. Voor goede zorg is het belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste zorgverlener én de cliënt beschikbaar is, 24 uur per dag en 7 dagen per week, ook als acute zorg nodig is.

Andere zorgsectoren

De geboortezorg kan snel starten met de uitvoering van dit concept omdat zorgaanbieders in deze sector al werken volgens dezelfde informatiestandaard, het PWD (Perinataal Woordenboek en Dataset). Als eerste kan de Basisgegevensset Zorg (BgZ) op deze manier beschikbaar komen om te delen met zorgverleners via zorginformatiesystemen en met patiënten en cliënten via PGO’s. De vertaalmodule maakt gebruik van standaarden die op veel plaatsen in de gezondheidszorg worden toegepast en kan daarom ook een oplossing zijn voor andere zorgsectoren. De onderliggende vertaaltabellen die hiervoor nodig zijn, zijn volgens dit concept eigendom van de zorg en het beheer daarvan zal bij een neutrale partij, zoals bijvoorbeeld Nictiz, komen te liggen.

Door: Nationale Zorggids