Normal_zwanger_verloskundige_gynaecoloog

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid verlengt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het experiment integrale geboortezorg met een jaar. Dit verzoek volgt uit een motie die eerder dit jaar werd aangenomen in de Tweede Kamer. De verlenging van het experiment is onderdeel van de nieuwe regels voor de geboortezorg die de NZa vandaag publiceert, zo meldt de zorgautoriteit. 

De NZa vindt de kwaliteit van de geboortezorg van essentieel belang. De zorgstandaard voor geboortezorg is een integrale standaard voor alle aanbieders in de geboortezorg die voorschrijft dat alle partijen nauw samen moeten werken. De huidige bekostiging heeft financiële drempels die die samenwerking belemmert en dus ook de kwaliteit belemmert. Daarom werkt de NZa samen met partijen aan een passende bekostiging voor integrale geboortezorg.

Door het experiment te verlengen kunnen integrale geboortezorg-organisaties ook in 2022 integrale geboortezorg leveren en declareren. Dat is belangrijk voor de continuïteit van organisaties die nu al samenwerken in een integrale geboortezorg-organisatie en doet ook recht aan de grote inspanning die door alle betrokken professionals geleverd wordt, aldus de NZa.

Samenwerken voor passende bekostiging integrale geboortezorg

De NZa is daarom in gesprek met alle partijen en het ministerie van Volksgezondheid om toe te werken naar een passende bekostiging van integrale geboortezorg. Terwijl die gesprekken lopen heeft VWS de NZa verzocht om het huidige experiment te verlengen. Dit betekent dat het in de huidige vorm wordt verlengd, omdat de voorwaarden van een lopend experiment niet aangepast mogen worden.

Draagvlak in regio

De NZa benadrukt het belangrijk te vinden dat een integrale geboortezorg-organisatie draagvlak heeft in de regio. Het doel is integrale geboortezorg, en daar is samenwerking tussen alle partijen voor nodig. Ook staat de NZa open voor alternatieve experimenten om de geboortezorg integraal te bekostigen en zal deze ondersteunen.

Overige wijzigingen geboortezorg

Per 1 augustus 2021 wordt de beleidsregel verloskunde aangepast vanwege de nieuw in te voeren 13-wekenecho. Het tarief voor counseling over de prenatale screening wordt hierop aangepast. Daarnaast wordt het tarief voor geboortecentra vanaf 2022 gelijk getrokken met het tarief voor poliklinische bevallingen in het ziekenhuis.

Door: Nationale Zorggids