Normal_anticonceptie__voorbehoedsmiddelen__spiraaltje__pil

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 1,5 miljoen vrouwen een hormonaal anticonceptivum, 90.000 minder dan in 2019 (-5,8 procent). Zowel de pil als andere soorten anticonceptiva liepen terug. Verreweg de meeste vrouwen starten met de eerstekeus-pil. Dit meldt Stichting Farmaceutisch Kengetallen (SFK). 

Het gebruik van orale anticonceptie, de meest gebruikte vorm van hormonale anticonceptie, laat al enkele jaren een neerwaartse lijn zien. In 2020 zette deze trend door en name het aantal gebruiksters af met 5,9 procent tot bijna 1,3 miljoen. In lijn met de algehele dalende trend nam ook het aantal gebruikers van de eerstekeus-pil (levonorgestrel/ethinylestradiol) af met 5,1 procent. Toch blijft deze pil met bijna 940.000 gebruikers nog steeds het populairste hormonale anticonceptivum.

Eerstekeusmiddel

Van de vrouwen die in 2020 startten met een combinatiepil, startte 80 procent met het eerstekeusmiddel. Binnen alle hormonale anticonceptiva bedroeg het aandeel starters van levonorgestrel / ethinylestradiol 56 procent, gevolgd door de hormoonspiraal met 16 procent en overige hormonale anticonceptie met 14 procent. Slechts een beperkt aantal starters (14 procent) koos voor de prikpil, implantatiestaafje of de vaginale ring.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen