Normal_zwanger__zwangerschap__bedrust

Pasgeborenen kunnen door vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap beschermd worden tegen ernstige complicaties bij griep. De Gezondheidsraad adviseert daarom om zwangere vrouwen voortaan de jaarlijkse griepprik aan te bieden. Bijkomend voordeel is dat zwangere vrouwen zelf ook baat hebben bij griepvaccinatie. Naast zwangere vrouwen adviseert de raad om nog enkele doelgroepen toe te voegen aan het Nationaal Programma Grieppreventie. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Voor de meeste mensen is griep niet ernstig, maar voor ouderen en mensen met bepaalde medische aandoeningen kan griep leiden tot ernstige complicaties of zelfs tot sterfte. Daarom krijgen deze groepen ieder jaar vaccinatie tegen griep aangeboden (de griepprik). Op verzoek van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad beoordeeld of de huidige stand van wetenschap aanleiding geeft de doelgroepen van de griepprik aan te passen.

Vanaf 22 weken

De Gezondheidsraad adviseert om zwangere vrouwen vanaf 22 weken voortaan ook in aanmerking te laten komen voor de jaarlijkse griepprik om zo kinderen van 0 tot 6 maanden te beschermen. Pasgeborenen kunnen zelf niet gevaccineerd worden tegen griep, maar ze lopen bij griep wel een risico op ademhalingsproblemen en ziekenhuisopname. Vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap verkleint dat risico. Een bijkomend voordeel is dat vaccinatie kan helpen voorkomen dat zwangere vrouwen zelf als gevolg van griep in het ziekenhuis worden opgenomen. Zowel voor zwangere vrouwen als voor de zwangerschap en het kind zelf is griepvaccinatie veilig.

De Gezondheidsraad ziet geen aanleiding om gezonde kinderen van 6 maanden tot en met 17 jaar vaccinatie tegen griep aan te bieden omdat de ziektelast bij hen relatief laag is. Griep komt weliswaar vaak voor in deze leeftijdsgroep, maar ernstige complicaties treden zelden op.

Meer mensen met morbide obesitas

De huidige doelgroepen van de griepprik hoeven volgens de Gezondheidsraad niet ingrijpend gewijzigd te worden. De raad adviseert om een aantal medische risicogroepen specifieker te definiëren en om enkele groepen toe te voegen die volgens recente wetenschappelijke gegevens ook een verhoogd risico lopen op aanzienlijke ziektelast door griep. Het gaat dan onder meer om mensen met morbide obesitas (BMI van 40 of hoger). Volgens de Gezondheidsraad is er geen aanleiding om de huidige leeftijdsgrens van 60 jaar voor gezonde ouderen aan te passen.

Door: Nationale Zorggids