Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

Om professionals te ondersteunen in hun gesprek met ouders van meertalige kinderen is een handboek ontwikkeld. Het is geschreven door twee logopedisten, in opdracht van het PACT. Dit is samenwerking van maatschappelijke organisatie voor de ontwikkeling van de wijken Poelenburg-Peldersveld in Zaanstad. In deze wijken heeft meer dan 60 procent van de bewoners een migratieachtergrond. Dit meldt Kansrijke Start. 

Steeds meer kinderen in Nederland, zeker in de grotere steden, groeien op in gezinnen waar meerdere talen worden gesproken. Wat kunnen ouders doen om de meertalige ontwikkeling van hun kind optimaal te stimuleren? Veel professionals weten niet altijd wat ze ouders van meertalige kinderen moeten adviseren.

Zo vroeg en zo veel mogelijk met kind praten

Wetenschappers geven aan: de taalontwikkeling van een kind komt het beste op gang als ouders zo vroeg mogelijk en zo veel mogelijk met hun kind praten, in de taal die zij zelf het beste beheersen. In die taal kennen ze de meeste woorden en kunnen ze hun gevoelens het beste uitdrukken. Dat is goed voor de taalontwikkeling van een kind.

Acht adviezen

In het handboek staan acht adviezen aan ouders van meertalige kinderen. De uitleg bij elk advies is zo geschreven dat het goed over te brengen is op ouders voor wie het Nederlands niet hun beste taal is. Ouders krijgen het advies om vooral in hun beste taal te praten met hun kind, om dat zoveel mogelijk te doen (ook liedjes zingen, verhaaltjes vertellen en voorlezen). En daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen, als de baby nog in de buik zit.

Ouders krijgen ook het advies om hun kind zo vroeg mogelijk ook met het Nederlands in aanraking te brengen, op de peuterspeelzaal en met Nederlandstalige digitale prentenboeken en filmpjes. En ze krijgen het advies om zelf het Nederlands goed te leren, zodat zij goed over de ontwikkeling van hun kind kunnen praten met professionals die met hun kind werken: op het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, op school.

Het handboek is in PDF vorm vrij beschikbaar en te gebruiken: Kinderen die meertalig opgroeien.

Door: Nationale Zorggids