Advocaten in toeslagenaffaire willen andere compensatie-aanpak

Advocaten van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire willen dat bij het regelen van de compensatie voor een heel andere aanpak wordt gekozen. In een brief aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer schrijft de Werkgroep Toeslagen Advocaten dat met suggesties en handreikingen aan het ministerie van Financiën en de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (UHT) voor het sneller regelen van compensatie niets of veel te weinig is gedaan. Gedupeerden moeten veel te lang wachten, aldus de werkgroep onder voorzitterschap van advocaat Khadija Bozia.

De advocaten wijzen erop dat de situatie al jaren zorgwekkend is voor alle mensen die door de toeslagenaffaire zijn getroffen. "Gedupeerden worden na eerst jaren in onzekerheid te hebben geleefd vanwege het handelen van de Belastingdienst waardoor de affaire heeft kunnen ontstaan, nu weer met een nieuwe onzekerheid geconfronteerd", aldus de werkgroep. "Wij vrezen voor een tweede affaire, maar dan in het kader van de compensatieregeling. Hoeveel geduld wordt er nog verlangd van gedupeerde ouders die wachten op compensatie en herstel?"

Aanpassing compensatieregeling

In hun brief pleiten de advocaten voor een aanpassing van de compensatieregeling. Die zou tegemoet moeten komen aan de oorspronkelijke doelstelling dat de "gedupeerden snel, ruimhartig en zorgvuldig" worden geholpen. Volgens de advocaten zou bijvoorbeeld kunnen worden gekozen voor een wettelijke omkering van de bewijslast, zoals ook gebeurt rond de schade door de gaswinning in Groningen. Daarbij wordt in beginsel van een oorzakelijk verband uitgegaan voor wat betreft de schade en de wijze waarop de Belastingdienst heeft gehandeld, tenzij tegenbewijs wordt geleverd.

Vorig jaar oktober had de Werkgroep Toeslagen Advocaten in een brandbrief aan de Tweede Kamer al gesteld dat ze bij het bijstaan van de gedupeerden tegen talloze problemen en hindernissen aan lopen. De advocaten wezen onder meer op de lange wachttijden waarmee ze te maken hadden voordat ze de dossiers van hun cliënten konden inzien. Ook stelden ze dat veel dossiers onduidelijk of onvolledig zijn. De advocaten adviseerden onder meer dossiers sneller en volledig beschikbaar te stellen.

Door: ANP