Kamer geïrriteerd over rommelige besluitvorming kinderhartcentra

De Tweede Kamer is geïrriteerd over de besluitvorming rond de concentratie van ziekenhuiszorg voor kinderen met aangeboren hartkwalen. Het besluit werd op het allerlaatste moment genomen door een demissionair kabinet terwijl daar geen goede onderbouwing voor was, merkten verschillende fracties op. Voor een aanzienlijk deel van het parlement staat nog niet vast dat het aantal centra teruggebracht moet worden van vier naar twee, zoals nu het plan is.

Zowel oppositie als coalitie heeft kritiek op de manier waarop het besluit genomen is. Joba van den Berg van het CDA noemde het proces "verbijsterend", Mirjam Bikker "wil toch het woord 'beschamend' gebruiken". Kamerbreed was er ontevredenheid over de gang van zaken. Het besluit om twee van de vier centra te sluiten was onvoldoende onderbouwd, op een ontransparante manier tot stand gekomen en op een ongelukkig moment door een demissionair kabinet bekendgemaakt, merkten de meeste fracties op. Hierdoor zijn grote zorgen ontstaan onder patiënten, ouders en zorgpersoneel en is de sfeer tussen het kleine groepje specialisten bedorven.

De Nederlandse Zorgautoriteit doet een zogenoemde impactstudie waarin wordt gekeken welke gevolgen het besluit om terug te gaan naar twee gespecialiseerde hartcentra heeft voor de twee andere ziekenhuizen. De meeste fracties lijken de optie open te willen houden dat er straks toch drie centra open blijven in plaats van twee. Minister Ernst Kuipers heeft al laten weten dat wat hem betreft de uitkomst hoe dan ook zal zijn dat er twee centra open blijven, en twee dicht moeten.

Studie

PVV, CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Forum voor Democratie, JA21, SGP, BBB en de fractie-Den Haan vroegen hem nog even te wachten met die studie omdat drie centra ook nog een goede optie zou kunnen blijken. De VVD vindt wel dat voldoende vaststaat dat het voor de kwaliteit van de zorg beter is om er twee open te houden. Wieke Paulusma van D66 wilde ondanks herhaaldelijk aandringen van andere Kamerleden niet expliciet zeggen of haar fractie al een besluit genomen heeft over een voorkeur voor twee of misschien toch drie centra. "Ik wil graag die impactanalyse afwachten."

Door: ANP